Belgische Ondernemers voor Belgische Ondernemers vzw

Solidariteit tussen de ondernemers bevorderen. Belgische ondernemers in nood of met bepaalde noden bijstaan met raad en daad dankzij de bijdragen van Belgische ondernemers

Doel vzw:
Ondernemers in een crisismoment bijstaan in raad en daad. Hulplijn voor ondernemers in nood met professionele coaches op alle domeinen. Intakeformulier: https://www.bo4bo.be/ondernemer-in-nood-of-met-noden/

Fondsenwerving om het doel te bereiken:

  • Webshop met producten en diensten die te koop worden aangeboden door, en aan, Belgische ondernemers. (bo4bo.be en eb4eb.be)
  • Crowdfunding 
Read more Read less